اجرای پویش هر دانش آموز یک درخت در گرامیداشت روز درختکاری در کیش

درگرامیداشت روز درختکاری پویش هر دانش آموز یک درخت در مدارس کیش اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مراسم روز درخت کاری امسال با پویش پیشنهادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با عنوان هر دانش آموز یک درخت در مدارس کیش اجرا شد.

دراین مراسم رحیم سرهنگی با حضور در دبستان ابن سینا در جمع دانش آموزان این مدرسه با کاشت نهال، 15 اسفند را گرامیداشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه حفظ و انتقال فرهنگ درخت کاری باید در سنین پایه به فرزندانمان منتقل شود گفت: دانش آموزان آینده سازان این مرز وبوم و وارثان این آب وخاک هستند . به همین دلیل آموزش مباحث محیط زیستی به ویژه حفظ وافزایش درختان از مفاهیم مهمی است که باید به آنان منتقل شود.

وی افزود: این پویش را امسال با رویکرد دانش آموزی انجام دادیم تا ضمن آموزش درختکاری به دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند، در خصوص مسئولیت پذیری برای حفظ ونگهداری از درختان نیز به آنها آموزش دهیم.

سرهنگی درپایان اعلام کرد: درجهت ترغیب دانش آموزان به حفظ ونگهداری از این نهال ها مقرر شد با نصب پلاک اسامی دانش آموزان مقابل درختهای کاشته شده، سال آینده به دانش آموزی که بیشترین مراقبت را از نهال خود داشته هدیه داده شود. 

  گفتنی است در گرامیداشت روز درختکاری 12 هزار نهال بین شهروندان جزیره کیش توزیع شد .