آیین کلنگ زنی موج شکن شرقی بندر چارک انجام شد

با حضور سعید پورزادی عضو هیات مدیره و سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش و جمعی از مسوولان محلی آیین کلنگ زنی موج شکن شرقی بندر چارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، آیین کلنگ زنی پروژه احداث موج شکن شرقی بندر چارک به طول 306 متر و با عرضی در تراز بالای مغزه 5.6 متر و حجم کل مصالح سنگی 54 هزار متر مکعب صبح امروز پنجشنبه 29 در محل بندر چارک برگزار شد.

اضافه شدن 15 هکتار به فضای حوضچه یکی از مزیت های بندر است که کلیه شناورها و لنج هایی که مربوط به بومیان این منطقه می باشد از این حوضچه استفاده خواهند کرد و حوضچه اصلی برای جابه جایی مسافر و انتقال کالا به جزیره کیش و بخش صادرات مورد استقاده قرار خواهد گرفت.

با توجه به این که لایروبی بندر بر اساس موقعیت جغرافیایی نیازمند این بود که هر سه سال یک بار انجام شود، با ایجاد این موج شکن از ورود لایی که از خشکی به داخل دریا وارد می شد جلوگیری شده و زمینه صرفه جویی در منابع و نگهداری بندر فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است مساحت ساختمان طراحی شده حدود 50 هزار متر مکعب و حجم قرارداد هم ۱۲ ماه پیش بینی شده است.