اعلام اسامی برندگان جوایز هشتادمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در هشتادمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 10 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

اعلام اسامی برندگان جوایز هفتاد و نهمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در هفتاد و نهمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 10 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

اعلام اسامی برندگان جوایز هفتاد و هفتمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در هفتادو هفتمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 10 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

اعلام اسامی برندگان جوایز هفتاد و ششمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در هفتاد و ششمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 13 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

اعلام اسامی برندگان جوایز هفتاد و چهارمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در هفتادو چهارمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 16 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

فضاي شاد جنگ هاي شبانه كيش در آستانه عيد سعيد غدير

به مناسبت فرا رسیدن عید سعيد غدير كنسرت های شاد خوانندگان مطرح کشور در جزیره کیش برگزار می شود.

اعلام اسامی برندگان جوایز هفتاد و سومین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در هفتادو سومین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 15 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

کیشوند خوش شانس برنده دهمین خودروی نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش شد

در هفتاد و دومین شب از نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش16 نفر برنده جوایز نقدی و خودرو شدند.

اعلام اسامی برندگان جوایز هفتادمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در هفتادمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 15 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

ايجاد پارك حيات وحش در كيش

عمليات اجرايي ساخت پارك حيات وحش كيش از نيمه دوم امسال آغاز مي شود

اعلام اسامی برندگان جوایز شصت و نهمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در شصت و نهمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 15 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

اعلام اسامی برندگان جوایز شصت و هشتمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در شصت و هشتمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 15 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

اعلام اسامی برندگان جوایز شصت و هفتمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در شصت و هفتمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 15 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

اعلام اسامی برندگان جوایز شصت و ششمین شب نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش

در شصت و ششمین شب برگزاری نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش، 15 نفر از شرکت کنندگان جوایز این جشنواره را به نام خود ثبت کردند.

گردشگر خوش شانس تهرانی برنده نهمین خودروی نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش شد

در شصت و پنجمین شب از نوزدهمین جشنواره تابستانی کیش16 نفر برنده جوایز نقدی و خودرو شدند.