60 پرواز ورودی به کیش در 29 اسفند

29 اسفند فرودگاه کیش پذیرای 60 پرواز از شهرهای مختلف کشور بود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سه شنبه 29 اسفند 60 پرواز وارد فرودگاه جزیره کیش شدهاند و60 پرواز نیز از این فرودگاه به مقاصد داخلی پرواز کرده اند که در مقایسه با سال گذشته در بخش ورودی 5 پرواز افزایش داشته ایم.

در این روز 8 هزار و177 مسافر از مسیر هوایی وارد جزیره کیش شده اند و 5 هزار و 609 مسافر از مسیر هوایی از کیش خارج شده اند که نسبت به سال گذشته در آمار مسافران ورودی 153 نفر افزایش و در خروج مسافران 481 نفر کاهش داشته ایم.

گفتنی است از ابتدای سال 96 تا 28 اسفند 96 تعداد 11 هزار و950 پرواز ورودی و 11 هزار و 968 پرواز خروجی به فرودگاه کیش انجام شده و در این ایام از مسیر هوایی و فرودگاه بین المللی کیش یک میلیون و536 هزار و186 مسافر وارد و یک میلیون و 514هزار و788 مسافر خارج شده اند.