توجه سازمان منطقه آزاد کیش به ارتقاء سطح کیفی آموزش در مدارس جزیره

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از اختصاص برخی امکانات رفاهی از سوی سازمان به معلمان جزیره خبر داد و بر اهمیت ارتقاء سطح کیفی آموزش مدارس این منطقه در سال جدید تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رحیم سرهنگی در بازدید روز شنبه 25 شهریور از مدارس جزیره با بیان این که برنامه ریزی هایی برای بازگشایی مدارس در نظر گرفته شده است تا دانش آموزان با یک فضای متفاوتی رو به رو شوند گفت: در فضای مدارس تغییراتی از جمله ایجاد تهویه مطبوع، افزایش مدارس و نوسازی تجهیزات و کلاس های درس داده شده است.

سرهنگی با تاکید بر تکریم جایگاه و منزلت معلمان جزیره افزود: سازمان منطقه آزاد کیش در همین راستا برخی امکانات رفاهی از جمله فراهم کردن سرویس معلمان و ارائه منزلت کارت را به این قشر اختصاص می دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: دانش آموزان آینده سازان این کشور به شمار می روند از این رو باید نسبت به اهمیت کیفیت آموزش، امکانات و محتواهای آموزشی در راستای ارتقاء سطح فراگیری آن ها توجه ویژه کرد که سازمان در این زمینه نیز اقداماتی را در نظر خواهد گرفت.