معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:

جزيره كيش پيشرو در توسعه امور زير بنايي و جذب سرمايه گذاري

دكتر جهانگيري بر استفاده از ظرفيت هاي مناطق آزاد در جهت توسعه و پيشرفت كشور بعنوان يكي از مهم ترين محور هاي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور كه عصر امروز براي آغاز بهره برداري از 9 طرح عمراني و گردشگري در جزاير كيش و هندورابي وارد اين منطقه آزاد شد با اشاره به نقش كليدي مناطق آزاد در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي گفت: يكي از مهم ترين محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي استفاده از ظرفيت هاي مناطق آزاد در جهت توسعه و پيشرفت كشور است.

معاون اول رييس جمهور با ابراز خرسندي از موفقيت دولت در سال گذشته در زمينه اجراي برنامه هاي اصولي تحقق اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد گفت: ارتقاء صنايع دانش بنيان، افزايش صدور خدمات و كالاهاي توليدي در مناطق آزاد و افزايش ميزان صادرات مجدد كالا از اين مناطق، سه برنامه اصلي دولت در سال 95 در مناطق آزاد بود كه در هر سه بخش شاهد رشد چشمگير 100 درصدي بوديم.

اسحاق جهانگيري با تاكيد بر اينكه در سال توليد و اشتغال، دولت توجه ويژه اي به مناطق آزاد و اشتغالزايي در اين مناطق خواهد داشت اظهار داشت: هر يك از 9 طرح عمراني و گردشگري كه امروز و فردا در جزيره كيش و هندورابي به بهره برداري مي رسند اشتغالزايي قابل توجهي را براي ساكنان منطقه و هموطنان ايجاد كرده اند و اميدواريم امسال اين روند در ساير مناطق آزاد كشور و شهرها و استان هاي كشور ادامه داشته باشد.

معاون رییس جمهور توسعه جزاير ايراني خليج فارس با بهره گيري از ظرفيت هاي مناطق آزاد را يكي از اولويت هاي كاري دولت بر شمرد و تصريح كرد: جزاير ايراني خليج فارس با كمك مناطق آزاد به كانونهاي توسعه و پيشرفت كشور بدل خواهند شد و كيش در اين زمينه پيشرو بوده است.

وي به برنامه هاي توسعه اي سازمان منطقه آزاد كيش در جزيره هندورابي اشاره كرد و گفت: طرح هايي كه فردا در هندورابي به بهره برداري مي رسند بخشي از برنامه هاي موفق عمراني و توسعه اي سازمان منطقه آزاد كيش در جهت رونق و آباداني هندورابي بعنوان يكي از جزاير زيباي خليج فارس است.

جهانگيري با تاكيد بر اينكه جزيره كيش با اولويت گردشگري يكي از مناطق آزاد موفق كشورمان در زمينه جذب سرمايه گذاري و ايجاد زير ساخت هاي لازم براي توسعه است اظهار داشت: در جزيره كيش به امور زير بنايي و جذب سرمايه گذاري توجه خوبي شده است و طرح هايي كه امروز و فردا نيز به بهره برداري مي رسند به طور عمده با هدف تكميل زير ساخت هاي لازم در جهت توسعه گردشگري و اقتصادي اين منطقه آزاد اجرا شده است.

معاون رييس جمهور با بيان اينكه در تمامي دنيا مناطق آزاد با هدف تسهيل قوانين و تسريع روند توسعه كشور ايجاد مي شوند تاكيد كرد: مناطق آزاد كشور ما از مهمترين كانون هاي توسعه ايران اسلامي هستند و دولت نيز تلاش مي كند تا زمينه براي رشد فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در اين مناطق بيش از پيش فراهم شود.

لازم به ذكر است عباس  آخوندي وزير راه و شهر سازي، اكبر تركان مشاور رييس جمهور و دبير شورايعالي مناطق آزاد تجاري صنعتي كشور و علي عابد زاده رييس سازمان هواپيمايي كشوري نيز در اين سفر اسحاق جهانگيري را همراهي مي كنند.

بهره برداري از 7 طرح عمرانی،گردشگري و اقتصادي در جزيره كيش و همچنين بهره برداري از فرودگاه و بندرگاه هندورابي و بازديد از روند اجراي چندين طرح در دست اجرا در منطقه از برنامه های سفر دو روزه معاون اول رییس جمهور به جزيره كيش است.