بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش در راستای تأمین بخشی از نیروی پرستاري و تكنسين اتاق عمل مورد نیاز خود در جزيره كيش از طریق آزمون كتبی، انجام مصاحبه و دوره هاي عملي از متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مي آورد.

تاریخ شروع ثبت نام: از زمان درج آگهي

تاریخ اتمام ثبت نام: ساعت 24 روز 12 آذر 1398

تاريخ برگزاري آزمون :‌ 1398/09/13  ساعت 09:30 صبح - سالن ابن سینا مرکز همایش های بین المللی کیش

تاريخ مصاحبه :1398/09/13 ساعت 14:30 – سالن همايش شماره 2 بيمارستان كيش 

شرايط عمومي استخدام :

 • اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 • داشتن سلامت جسماني و رواني براي انجام كاري كه استخدام مي شوند

 • عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

 • نداشتن سابقه محكوميت جزايي

 • عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح

 • داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاههاي اجرايي باشند

 • انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني (آقايان()

شرايط اختصاصي استخدام :

پرستاري:

 • ارائه مدرك پايان طرح پرستاري (خانمها)

 • شرايط سني داوطلبان (خانمها حداكثر 32 سال تمام – آقايان حداكثر 34 سال تما)

 • داشتن مدرك ليسانس يا فوق ليسانس پرستاري

تكنسين اتاق عمل:

 • ارائه مدرك پايان طرح (خانمها)

 • شرايط سني داوطلبان (خانمها حداكثر 32 سال تمام – آقايان حداكثر 34 سال تمام)

 • داشتن مدرك ليسانس يا فوق ليسانس پرستاري

مدارك مورد نياز

 • اصل مدرك تحصيلي مربوطه

 • اصل كارت ملي و شناسنامه

 • اصل كارت پايان خدمت (آقايان)

 • يك قطعه 4×3

متقاضیان می توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 15 با واحد كارگزينيبیمارستان07644459405 داخلي 415 تماس بگیرند.