احتمال وقوع بیماری نوار زرد در مرجانهای پیرامون جزیره بنی فارور

بررسیهای پژوهشگران از احتمال وقوع بیماری نوار زرد در مرجانهای پیرامون جزیره بنی فارور خبر می دهد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر حمید رضایی  محقق و  زیست شناس دریا که  در زمینه زیست شناسی دریایی با اداره محیط زیست کیش همکاری می کند در اواسط آبان ماه حین انجام مطالعات در جزیره  بنی فارور با مواردی از بیماری نوار زرد مواجه شده است. این موضوع به  بررسی های دقیق تر مرجانها در اعماق  مختلف منجر شد.

 جزیره بنی فارور دارای منطقه وسعی پوشیده از صخرهای مرجانی است.  این بیماری در نواحی شمال غرب جزیره و در عمق تقریبی 5 متر مشاهد شده است.علایم ظاهری  بیماری نوار زرد شامل نواری چند سانتی متری است که هنگام تماس،  مخاطی لزج این نوار را فرا  گرفته است.

 بیماری نوار زرد رنگ (Yellow band disease)

این بیماری به وسیله  نوارهای وسیع یا قسمت های سفید شده، بافت زرد رنگ در مرجان مشخص می شود. و در سراسر دریایی کارائیب به فراوانی یافت می شود.سرعت تخریب بافت در این بیماری بسیار پایین است (حدود 1cmدر سال).

پس از سفيد شدن مرجان ها  بيمار حاوي نوار زرد رنگ، ممكن است قسمت هاي زرد رنگ با بخش سفيد شده تركيب شود و پس از ايجاد بهبودي در مرجان مجددا  نوارها  قابل رويت می شوند. از دست دادن رنگدانه و سلول هاي زوکسانتلا در بافت های  مبتلا مشاهده شده است. نوار زرد وابسته به زوکسانتلا ، سلول های تقسیم کننده کمتری دارد و این مطلب را می رساند که این بیماری در حقيقت  زوکسانتلا را مبتلا می کند و درگيري كل مرجان مطرح نيست.

 با توجه به گستره وسیع  مرجانهای سخت  در این جزیره که بدور از منابع آلاینده  اند علت این بیماری چه  می تواند باشد؟

 به گفته دکتر رضایی این بیماری  اولین بار در خلیج فارس  در سال 1988 توسط کروبال و ریگل در محدوده جبل علی دبی  گزارش شده است. این بیماری در تمام فصول فعال و شایع ترین بیماری در خلیج فارس است.  

بر اساس بررسی انجام شده در سال 2012 یک عامل میکروبی به عنوان علت این بیماری معرفی شده است و به آسانی می تواند در میان مرجانهای خاص شیوع پیدا کند. یافته های  محققان  در سال 2009 حاکی از این است که بین شیوه این بیماری و تغییرات اقلیمی و گرمایش آبها رابطه مستقیم وجود دارد به گونه ای که بعد از سفید شدن مرجان احتمال شیوع این بیماری بیشتر می شود.