کیش و توسعه‌ همکاری های علمی بین المللی با دیگر دانشگاه‌های جهان

سازمان منطقه آزاد کیش و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، افزایش تعاملات علمی بین المللی با دیگر کشورها را در دستور کار قرار می دهند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این جلسه با هدف گسترش فعالیت‌های بین المللی در حوزه های مختلف علمی، پژوهشی و آموزشی با حضور محمدرضا رمضانی رئیس اداره امور بین الملل سازمان و مسئولان اداره همکاری های بین المللی پردیس کیش دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست پس از تشریح رویکرد و عملکرد مثبت سازمان منطقه آزاد کیش در زمینه فعالیت های حوزه بین الملل، ایجاد ارتباط موثر با اتاق های بازرگانی بین‌المللی، انجمن های دوستی، سفرا، رسانه های خارجی و وزارت امور خارجه به عنوان فعالیت هایی که در اولویت کاری اداره امور بین الملل سازمان قرار دارد مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که این موضوعات زمینه ارتباطات،تبلیغات و اطلاع رسانی موثر با پردیس دانشگاه تهران در سطح بین المللی را فراهم می کند.

در ادامه، پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه های بین المللی مستقر در سطح جزیره کیش به منظور دستیابی به اهداف بزرگ بین المللی مورد نظر، از سوی محمد رضا رمضانی رئیس اداره امور بین الملل سازمان مطرح شد.

همچنین محمد جعفر حداد مشاور امور بین الملل پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران، ارتباطات علمی آموزشی و جذب دانشجوی خارجی، برگزاری مشترک سمینارها و کارگاههای بین‌المللی و فعالیت‌های مدرسه کسب و کار پردیس کیش را خواستار شد و افزود: این موضوعات محورهای اصلی فعالیت‌های بین‌المللی است که زمینه‌های همکاری و فعالیت های گسترده سازمان منطقه آزاد کیش با پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران را موجب می شود.