کنترل مصالح ساختمانی و استاندار سازی مصالح تاسیسات برق و مکانیک

گسترش دامنه فرایند های کنترل مصالح ساختمانی و تصویب کنترل و استاندارد سازی مصالح تاسیسات برق و مکانیک در مبادی عرضه و مصرف از ابتدا شهریور سال ۱۴۰۱ اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، امسال نخستين جلسه کمیته فني و استاندارد مصالح منطقه آزاد کیش، با حضور رئيس و اعضاي اين كميته، پنجشنبه ٣٠ تير در سازمان برگزار شد.

مصوبات جديد با بررسی پیشنهادات اصلاحی طبق مصوبات قبلي كه در خصوص ورود مصالح و کنترل در مبادی تولید و مصرف بتن و آسفالت بود تصويب و ابلاغ شد.

مصوبات جديد جهت گسترش دامنه فرآیندهای کنترلی مصالح و ابزازهاي اصلی تاسیسات برق و مکانیک در مبا‌دی عرضه و مصرف و ایجاد فضای لازم برای افزایش آزمايشگاه هاي کنترل کیفی مورد تایید استاندارد پيش بيني شده است.