کاشت گل های فصلی در جزیره آغاز شد

با بهبود آب و هوا در نیمه دوم سال کاشت گل های فصلی در جزیره کیش آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در شش ماهه دوم سال با توجه به مساعد بودن آب و هوا و کاهش گرما، توسعه فضای سبز در جزیره کیش اعم از خاکریزی، بهسازی و آماده سازی، تهیه و کاشت گل های فصلی انجام می شود.

بنابر این گزارش، طبق سنوات گذشته، کاشت 4 تا 5 میلیون نشاء از گل های جعفری و آهار در کیش آغاز شده که بخشی از این نشاها در جزیره تولید و بخشی دیگر توسط پیمانکار تأمین می شود.

از ابتدای سال تا پایان شهریور، بطور متوسط هر ماه تعداد 868 اصله درخت، 2 هزار و 183 درخچه، 481 نشاء گل فصلی و 500 متر مربع گیاهان پوششی از جمله آلترنانترا، پاپیتال، پرتولاکا و ودلیا  در پارک گلستان ، محوطه اطراف موزه و نماد،  حد فاصل کشتی یونانی تا کلبه هور و در محوطه ادارات و نهادهای کیش کاشته شده است.

همچنین هرس کاری درخت  و چمن، علف کشی، کودهی، دفع آفات، آبیاری و گلکاری جهت نگهداری فضای سبز کیش توسط کارگران انجام می شود.

لازم به ذکر است، سرانه فضای سبز در جزیره کیش برای هر نفر 170 متر مربع و سرانه جهانی فضای سبز برای هر نفر 20 تا 25 متر مربع عنوان شده است.