پروازی که با مدیریت تیمی به سلامت در فرودگاه کیش به زمین نشست

پرواز کیش به مشهد هواپیمایی اروان با یک موتور به سلامت در فرودگاه کیش به زمین نشست.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه های کیش گفت: هواپیما بویینگ ٧٣٧ شرکت هواپیمایی اروان که ساعت ١١و ٣۵ دقیقه چهارشنبه ١۶ اسفند جزیره کیش را به مقصد مشهد ترک کرده بود به محض برخاستن از جزیره کیش، در یکی از موتورهای خود دچار نقص قنی شد.

محمدی افزود: در پی ارتباط لحظه به لحظه با خلبان و تیم پروازی و با تصمیم صحیح خلبان این پرواز، تصمیم گرفته شد برای اینکه سوخت هواپیما مصرف شده و به حد استاندارد برسد هواپیما برفراز کیش پرواز کند تا شرایط هواپیما برای نشستن ایمن درفرودگاه کیش مهیا شود.

وی ادامه داد: پس از طی دو ساعت و نیم و در زمانی که میزان سوخت هواپیما بر اساس پروتکل های هوایی به حد استاندارد رسید با آمادگی تمامی تیم های تخصصی وایمنی فرودگاه کیش این پرواز با 176 مسافر وخدمه پروازی با یک موتور درفرودگاه کیش به سلامت به زمین نشست.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای  کیش تاکید کرد: تمامی مسافران این پرواز در سلامت کامل هستند و تمهیدات لازم برای انتقال این مسافران با پرواز جایگزین در حال انجام است.