نیروگاه شماره 2 کیش وارد فاز تولید آزمایشی شد

با ورود نیروگاه شماره 2 کیش به فاز آزمایشی بزودی برق پروژه های جنوب کیش تامین می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ نیروگاه شماره دو کیش که با هدف تامین انرژی مورد نیاز پروژه های جنوب جزیره و توسعه متوازن همه بخش های کیش ساخته شده در حال حاضر وارد فاز آزمایشی تولید شده است.

سال 94 با پایان یافتن عملیات زیر سازی نیروگاه شماره 2 آب و برق کیش یک دستگاه توربین گازی مدلF6  با ظرفیت نامی 37 مگاوات و ظرفیت عملی 30 مگاوات خریداری و به جزیره کیش منتقل شد و با تامین سوخت مورد نیاز این نیروگاه در حال حاضر در مرحله آزمایشی تولید قرار دارد.

نیروگاه شماره 2 کیش به مدت یک ماه در مرحله آزمایشی فعالیت می کند تا نسبت به رفع نواقص احتمالی آن اقدام شود و درصورت آمادگی وارد مرحله تولید می شود. سوخت این نیروگاه نیز تا زمان تامین گاز مورد نیاز با گازوییل تامین می شود.    

همچنین با  تولید انرژی توسط توربین شماره یک و تامین برق مورد نیاز تجهیزات شیرین کننده آب٫ اولین دستگاه 2 هزار و پانصد مترمکعبی آب شیرین کن که خریداری شده نیز وارد چرخه تولید می شود.

شایان ذکر است امکانات و زیر ساخت های مورد نیاز برای افزایش میزان تولید آب و برق نیز در این نیروگاه پیش بینی شده است تا در صورت زیاد شدن متقاضی این نیروگاه قابلیت افزایش ظرفیت تولید معادل نیاز مصرف کنندگان را داشته باشد.

گفتنی است عملیات ساخت نیروگاه شماره 2 آب و برق کیش در زمینی به وسعت 50 هزار متر مکعب تیر ماه سال 93 آغاز شده است و تامین آب و برق کیش تا پایان سال 97 در برنامه عملکرد این نیروگاه پیش بینی شده است.