نمایش عملیات امداد و نجات فرودگاهی در مانور دوسالانه فرودگاه کیش

مانور طرح اضطراری دو سالانه فرودگاه بین المللی کیش امروز یکشنبه هفتم اسفند با اجرای عملیات های امداد و نجات و ایمن سازی توسط نیروهای مستقر در فرودگاه بین المللی کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مانور دو سالانه طرح اضطراری فرودگاه بین المللی کیش با حضور دستگاه ها و نهادهای درون و برون فرودگاهی از جمله هلال احمر، اورژانس، پایگاه هوایی، آتش نشانی شهر، بیمارستان، آتش نشانی فرودگاه، شرکت های هلی کوپتری، نیروهای نظامی و انتظامی و حراست در محدوده ایر ساید فرودگاه کیش برگزار شد.

بنابراین گزارش با صدای آژیر و اعلام خطر در باند فرودگاه و وارد شدن نیروهای عملیاتی مستقر در محل حادثه فرضی ضمن اطفاء حریق موتور هواپیما و انتقال مصدومان به منطقه تریاژ و تشکیل حلقه امنیتی توسط یگان حفاظت هواپیمایی فرودگاه، نیروهای امداد و نجات توان و آمادگی خود را در شرایط اضطراری به نمایش گذاشتند.

همچنین عملیات امداد هوایی توسط هلیکوپترها و انتقال مصدومین از جمله اقدامات صورت گرفته در این مانور بود.

مانور طرح اضطراری دارای سناریوهای متفاوت با توجه به شرایط مختلف مانند مکان نشست و برخاست هواپیما، وضعیت جغرافیایی منطقه از نظر کوهستانی و یا دریایی بودن و توانمندی ها هر دو سال یک بار در فرودگاه کیش برگزار می شود.

گفتنی است مانور دوسالانه فرودگاه از الزامات صنعت جهانی هوانوردی است که هر دو سال یک بار برگزار می شود و تمام فرودگاه ها ملزم به پیروی از دستورالعمل های سازمان جهانی هوانوردی هستند.