نشست معاونان گردشگری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با سفیر پادشاهی اسپانیا

توسعه روابط گردشگری و اقتصادی ، موضوع نشست معاونان گردشگری و اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش با سفیر پادشاهی اسپانیا بود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سفیر اسپانیا درادامه سفر دو روزه خود به جزیره کیش با معاونان گردشگری و اقتصادی این جزیره دیدار وگفت وگو کرد.

درنشست علیرضا قائدیان با سفیر اسپانیا جزئیات راه اندازی خط مستقیم پروازی بین کیش وبارسلونا بررسی شد ودو طرف درخصوص رونق روابط گردشگری بین دوکشور، تبادل تجربیات وآموزش نیروی انسانی در حوزه های گردشگری وهتلداری بحث وتبادل نظر کردند.

معاون گردشگری سازمان منطقه ازاد کیش با اشاره به سوابق درخشان ودیرینه کشور اسپانیا در موضوع گردشگری ، بهره گیری از تجارب این کشور را فرصت مغتنمی برای جزیره کیش برشمرد  وخواستار توسعه ارتباطات دوسویه درحوزه های مختلف گردشگری شد.

برگزاری هفته فرهنگی اسپانیا درکیش از دیگر پیشنهادات معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش به سفیراسپانیا بود.

سفیر پادشاهی اسپانیا درتهران نیز خواستار تعامل برای حضور دائمی بخش خصوصی جزیره کیش درنمایشگاه فیتور اسپانیا شد وهمچنین از حضور فعالان گردشگری اسپانیا در نمایشگاههای کیش خبرداد.

ادواردو لوپز بوسکتس درادامه سفر خود به جزیره کیش با معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش نیز دیدار کرد.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین مزیت های گردشگری واقتصادی جزیره کیش را دراین دیدار برای سفیراسپانیا تشریح کرد.

بهره گیری از انرژی های نو، توسعه پروژه های ساختمانی، فرودگاهی و بندر و همکاری درخصوص ارائه خدمات فنی وپشتیبانی به شرکت های نفتی وگازی درکیش از موضوعات مطرح شده درنشست سفیر پادشاهی اسپانیا با محمدرضا سعیدی بود.

یادآور می شود سفیراسپانیا ازتعدادی از کارخانه های صنعتی ، چند طرح وپروژه گردشگری، خانه بومیان، اسکله 35 هزار تنی و ترمینال درحال احداث فرودگاه کیش بازدید کرد.

Image titleImage title