از مسيرهاي دريايي بنادر لنگه، چارك و آفتاب؛

نرخ كرايه حمل خودرو و مسافر در نوروز 94 اعلام شد

نرخ كرايه حمل خودرو و مسافر از مسيرهاي بنادر لنگه، چارك و آفتاب به جزيره كيش در ايام تعطيلات نوروزي 1394 اعلام شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، هزينه هاي حمل خودرو و مسافر اعلام شده از 25 اسفند 1393 الي 15 فروردين 1394 براي شناورهاي لندينگ كرافت حمل خودرو و مسافربري معتبر مي باشد.

هزينه حمل رفت و برگشت خودور بدون راننده و سرنشين از بندر لنگه به كيش و بالعكس 2 ميليون و 130 هزار ريال و هزينه حمل رفت و برگشت مسافر در اين مسير 900 هزار ريال مي باشد.

همچنين اين هزينه براي حمل خودرو با راننده در مسير رفت و برگشت بندر چارك به كيش و بالعكس، يك ميليون و 650 هزار ريال و براي هر يك از سرنشينان بالاي 5 سال 350 هزار ريال اعلام شده است.

هزينه حمل خودرو با راننده از بندر آفتاب به كيش به صورت رفت و برگشت نيز يك ميليون و 600 هزار ريال و براي هر يك از سرنشينان بالاي 5 سال 350 هزار ريال اعلام شده است.

همچنين شناورهاي مسافربر در مسير لنگه به كيش، دوطرفه 900 هزار ريال ، يكطرفه بندرلنگه به كيش 570 هزار ريال و يكطرفه كيش به بندرلنگه 400 هزار ريال هزينه دريافت مي كنند.

هزينه حمل مسافر روي عرشه نيز در مسير بندر لنگه به كيش 520 هزار ريال و براي مسير كيش به بندر لنگه 360 هزار ريال اعلام شده است.

در مسير بنادر چارك و آفتاب به كيش نيز در مسير دو طرفه به ازاي هر مسافر 550 هزار ريال و يكطرفه 275 هزار ريال هزينه حمل مسافر دريافت مي شود.

در شناورهاي مسافربري بنادر آفتاب و چارك براي افراد زير 2 سال بليت صادره بدون صندلي و رايگان و بالاي 2 سال بليت صندلي و به مبلغ مشخص شده مي باشد.

لازم به ذكر است كه مبلغ يك ميليون ريال به عنوان عوارض سازمان منطقه آزاد كيش بابت هر خودرو و در زمان خروج از جزيره كيش دريافت خواهد شد و بيمه خودرو و سرنشينان به صورت رفت و برگشت در مسير بنادر چارك و آفتاب از مبلغ كرايه توسط شناور پرداخت مي شود.