با حضور روح الله مهدي نژاد برگزارشد؛

نخستين نشست كميته اطلاع رساني وتبليغات ستاد نوروزي كيش

نخستين نشست كميته اطلاع رساني وتبليغات ستاد نوروزي كيش با حضوررييس واعضاي اين كميته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دراين جلسه كه با حضور رييس واعضاي كميته تبليغات واطلاع رساني ستاد نوروزي 94 صبح دوشنبه 29 دي برگزار شد روح الله مهدي نژاد با ارائه گزارشي از عملكرد اين ستاد درنوروز93 براهميت بحث اطلاع رساني وتبليغات درايام نوروز تاكيد كرد.

وي درتكميل اين موضوع افزود: عيد نوروز به دليل تردد جمعيت زيادي از گردشگران دركيش زمان مناسبي براي معرفي جزيره است تا با علاقمند كردن اين گردشگران، درطول ايام سال هم شاهد حضور مجدد آنان درجزيره با شيم. 

رييس كميته تبليغات واطلاع رساني ستاد نوروزي با اشاره به برنامه ريزيهاي انجام شده براي نوروز سال 94 گفت : انجام اطلاع رساني به موقع ودقيق به گردشگران نيازمند برنامه ريزي وتعامل مستمر همه دست اندركاران اين حوزه است

وي ابراز اميدواري كرد اعضاي كميته تبليغات واطلاع رساني با بررسي اقدامات اين كميته در سال گذشته وارائه راهكارهاي مناسب دررفع نواقص وارتقاء فعاليت ها، سازمان منطقه آزاد كيش را درمسير ميزباني شايسته از گردشگران نوروزي ياري كنند.

بررسي روشهاي تبليغات وتوزيع بروشورها به منظور دسترسي همه گردشگران به اطلاعات صحيح، جانمايي بنرها، برنامه ريزي براي بهره گيري سودمند از بسترهاي اطلاع رساني درخصوص مراسم ها، مسيرهاي ترافيكي، قوانين ومقررات وتمامي اطلاعات موردنياز شهروندان وگردشگران، ارائه اينترنت رايگان وارسال پيامك هاي هدفمند تبليغاتي واطلاع رساني، نصب بنرها و طراحي تابلوهاي تبليغاتي راهنما درطول مسيرها براي هدايت گردشگران دربنادر ورودي به كيش وسطح شهر، تسهيل فعاليت هاي خبري خبرنگاران محلي، بهسازي شبكه هاي تلفن همراه و فعاليت دفاتر خدمات ارتباطي درايام نوروز با هدف خدمت رساني مطلوب به گردشگران وشهروندان، برنامه ريزي براي اهداي هدايا وپذيرايي از گردشگران درپروازهاي شركت هواپيمايي كيش وبررسي زمان بندي ومحتواي برنامه هاي تلويزيوني وراديويي به منظور معرفي برنامه ريزيهاي انجام شده براي گردشگران درسفر به كيش از جمله موارد مطرح شده ومورد بررسي دراين جلسه بود.

گفتني است نخستين نشست كميته اطلاع رساني وتبليغات ستاد نوروزي كيش با حضور نمايندگان روابط عمومي واداره زيباسازي شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش، اداره برنامه و بودجه، اداره فناوري اطلاعات، صدا و سيماي مركز كيش،  شركت هواپيمايي كيش، اداره مخابرات كيش  و نماينده خبرگزاري ايرنا درجزيره كيش برگزار شد.