نخستين جلسه كميته علامت استاندارد دركيش برگزارشد

درنخستين جلسه كميته علامت استاندارد، اولين نشان استاندارد درجزيره كيش براي شركت البرزگاز صادرشد

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، نخستين كميته علامت استاندارد با حضور معاون اقتصادي سازمان، مديركل اداره استاندارد هرمزگان، نماينده سازمان ملي استاندارد، رييس اداره استاندارد كيش وكارشناسان اين اداره صبح پنج شنبه 2 بهمن برگزارشد.

دراين كميته پس از بررسي مدارك واسناد واحدهاي توليدي وانطباق اين مستندات با قوانين سازمان ملي استاندارد با امضاي مديركل اداره استاندارد استان هرمزگان به نيابت از رييس سازمان ملي استاندارد به متقاضي نشان استاندارد داده مي شود.

در نخستين جلسه كميته علامت استاندارد در جزيره كيش، شركت البرز گاز كيش كه بيش از 75 درصد نياز جزيره به گازمايع صنعتي وخانگي را تامين ميكند موفق به دريافت نشان استاندارد شد.

پيش از اين متقاضيان براي دريافت اين نشان از جزيره كيش به اداره استاندارد شهر بندرعباس مراجعه مي كردند كه صرف هزينه واتلاف زمان را در پي داشت .

با تاسيس اداره استاندارد درجزيره كيش علاوه بر ارائه خدمات مربوط به اعطاي نشان استاندارد دراين جزيره، نظارت مستمر برروي نحوه فعاليت واحدهاي توليدي پس از دريافت نشان استاندارد نيز انجام مي شود.

از اين پس واحدهاي توليدي موظف هستند با توجه به انجام بازديد هاي كنترلي ادواري پس ازدريافت نشان استاندارد براي حفظ اين نشان، محصولات با كيفيت توليد كنند.

همچنين كيفيت محصولات توليدي اين واحدها كه دربازار عرضه مي شوند نيز توسط بازرسان وناظران اداره استاندارد كيش بررسي مي شود.

گفتني است اداره استاندارد كيش به همت سازمان منطقه آزاد كيش با انعقاد تفاهم نامه بين اين سازمان وسازمان ملي استاندارد تاسيس شد.

براساس اين تفاهم نامه كه 24 آذر امسال تكميل وامضاشد بخشي از امور سازمان ملي استاندارد براساس قوانين جاري دوطرف به سازمان منطقه آزاد كيش تفويض شده است.