منطقه آزاد کیش پیشرو در بازمهندسی فرایندها و حذف امضاهای طلایی

بازمهندسی فرایندها در راستای شفاف سازی هرچه بیشتر، برقراری عدالت و کاهش بروکراسی اداری، حذف امضاهای طلایی و بهبود کمی و کیفی ارایه خدمات ، با سازوکاری پرشتاب در کیش پیش می رود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی قدمیاری مشاور مدیرعامل در امور هوشمند سازی و رئیس کارگروه بازمهندسی فرایندها، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در این حوزه اظهار داشت: برای اصلاح فرایندها در سازمان منطقه آزاد کیش، در کمتر از دو ماه برنامه ریزی هایی انجام شد که با اجرای آن نیازی به مراجعه حضوری مردم به سازمان و شرکت های تابعه نخواهد بود و عمده خدمات بصورت الکترونیکی ارائه می شود.

علی قدمیاری همچنین صدور بخشنامه تشکیل کارگروه تخصصی بازمهندسی فرایندها در سازمان، تشکیل ۸ جلسه حضوری و غیر حضوری در کمتر دوماه، برگزاری فراگیر دوره آموزشی بازمهندسی فرایندها بصورت غیر حضوری برای تمامی مدیران و کارکنان سازمان و شرکتهای تابعه با همکاری مرکز مدیریت فرایندهای دانشگاه تهران و مشارکت فعال اعضا کارگروه، تشکیل جلسات استانداردسازی فرایندهای اقتصادی و تبادل تجارب خوب کیش با مدیران دبیرخانه مناطق آزاد را از جمله اقدامات در روند باز مهندسی فرایند ها برشمرد.

وی در ادامه، بهبود و ارایه شیوه های جایگزین فرایندها در بخشهای اقتصادی سازمان به ویژه سرمایه گذاری و صدور مجوزهای اقتصادی و حوزه عمرانی و شهرسازی، مکانیزه کردن ، ایجاد و تکمیل سامانه های فناوری اطلاعات در بخشهای سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد میزان مشارکت همکاران سازمان و شرکتهای تابعه را نیز از دیگر فعالیت های کارگروه بازمهندسی فرایندها عنوان کرد.

علی قدمیاری مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در امور هوشمند سازی تصریح کرد: رویکرد و جهت گیری خوبی که در سازمان وجود دارد مرهون حمایت مدیران ارشد دبیرخانه به ویژه دکتر سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و دکتر لواسانی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش است.

وی افزود: نتایج عملی اقدامات و فعالیت های کارگروه تخصصی بازمهندسی فرایندها از ابتدای سال ۱۴۰1 مورد بهره برداری قرار می گیرد و سایر حوزه ها و شرکتهای زیرمجموعه سازمان از جمله گردشگری، فرهنگی اجتماعی ، بنادر و فرودگاه نیز برای سرعت بخشی به اصلاح فرایند ها در دستور کارقرار دارند، ما تمام تلاش خود را به کار می گیریم تا تفکر و رویکرد بازمهندسی و بهبود فرایندها در ذهن مدیران و کارکنان نهادینه شود. قدمیاری در پایان از حوزه های توسعه مدیریت، عمرانی، اقتصادی و فناوری اطلاعات برای همکاری و همدلی در اجرای طرح بازمهندسی فرایند ها قدردانی کرد.