ملاقات مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با کیشوندان

جلسه ملاقات مردمی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش با کیشوندان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر مونسان عصر روز یکشنبه 2 اسفند ماه در جلسه ملاقات مردمی با بیش از 30 نفر از کیشوندان دیدار کرد و در جریان خواسته ها و پاره ای از مشکلات آنان قرار گرفت.

بنابر این گزارش، در این جلسه مسایلی چون تقاضای شغل، واگذاری زمین تجاری و مسکونی، سرمایه گذاری در زمینه های مختلف در کیش از سوی شهروندان مطرح شد و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش پس از بررسی، دستور پیگیری برخی از مسایل مطرح شده طبق ضوابط را صادر کرد.