معرفی محمود نوکاریزی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش، محمود نوکاریزی را به سمت عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمود نوکاریزی با حکم دکتر مظفری به سمت عضو هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش منصوب شد.  

دراین حکم مدیر عامل سازمان منطقه آزادکیش ضمن اشاره به سوابق و تجارب ارزشمند محمود نوکاریزی ابرازامیدواری کرده است که عضو جدید هیات مدیره شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش درسالی که از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی ) سال "رونق تولید " نامگذاری شده است باعنایت خداوند متعال موفق و پیروزباشد.