معدوم سازی تورهای ماهیگیری غیرمجاز در آب های کیش

رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش از معدوم سازی بالغ بر 10 هزار متر تور ماهیگیری غیرمجاز در آب های جزیره کیش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مریم محمدی با اشاره به این که سواحل پیرامونی جزیره کیش به واسطه حضور صخره های مرجانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، گفت: اداره محیط زیست کیش در راستای حفاظت از اکوسیستم دریایی و زیستگاه جانوری جزیره، امسال نسبت به توقیف بالغ بر 10 هزار متر تور نایلونی غیر مجاز که از سوی متخلفان در ساحل استفاده می شد اقدام کرده و پس از سیر مراحل قانونی، جمعه دوازدهم اسفند در سایت بازیافت معدوم شد.

وی اظهار داشت: در سال های اخیر با تور ریزی های گسترده در بخش های کم عمق دریا با ادوات صید غیر مجاز نظیر تور های نایلونی منوفلامنت، میزان تخریب بسترهای مرجانی افزایش یافته است.

رئیس اداره محیط زیست جزیره کیش بیان داشت: زندگی هزاران موجود آبزی وابسته به بستر های مرجانی است چرا که برخی از آنها مراحل اولیه زندگی خود را میان مرجان ها سپری می کنند و برخی دیگر نیز تا پایان عمر وابسته به این بستر ها هستند.

به گفته محمدی مرجان ها علاوه بر حفاظت از جزایر در برابر تخریب امواج، محل تخم ریزی ماهیان بوده و موجب رونق صید و صیادی در جوامع محلی می شوند.