مسافران اصفهان با پرواز جایگزین کیش را ترک کردند

مسافران پرواز ٤٠٠٥ هواپیمایی زاگرس به دلیل نقص فنی با پرواز جایگزین به اصفهان بازگشتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش صبح امروز پنج شنبه ٣٠ دی پرواز شماره ٤٠٠٥ هواپیمایی زاگرس ساعت ٩ و سی دقیقه جزیره کیش را به مقصد اصفهان ترک کرد که بدلیل بسته نشدن چرخ جلوی هواپیماي ايرباس ٣٢٠ پس از سی دقیقه پرواز به فرودگاه کیش بازگشت.

این هواپیما ساعت ١٠ و سی دقیقه نیز برای بار دوم اقدام به سوار کردن مسافر و پرواز می کند که باز هم به دلیل همین مشکل پس از سی دقیقه پرواز به فرودگاه کیش باز می گردد.

با توجه به عدم رفع نقص فنی این هواپیما و به منظور تامین امنیت مسافران ضمن پذیرایی از مسافران در زمان حضور در فرودگاه با جایگزینی هواپیمایی دیگر ساعت ١٣ پرواز اصفهان انجام شد و ١٦٠ نفر مسافران اصفهان جزيره کیش را ترک کردند.