مرکز رشد فناوری کیش، محلی برای حضور فناوران ایرانی خارج از کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با راه اندازی مرکز رشد علم و فناوری در منطقه آزاد کیش در آینده، فناوران ایرانی فعال در خارج از کشور می توانند به راحتی در این منطقه حضور یابند و با فناوران ایرانی همکاری مشترک انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش دکتر رضا ملک زاده در گفت و گو با ایرنا افزود: وزارت بهداشت در راستای حمایت از مراکز رشد و گسترش شرکت های دانش بنیان تفاهم نامه ای با سازمان منطقه آزاد کیش به منظور استقرار شرکت های دانش بنیان به ویژه شرکت های دانش بنیان خصوصی نوپا امضا کرده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر محل راه اندازی مرکز رشد و ساختمان های مربوط به شرکت های دانش بنیان دارویی مشخص شده است و به زودی احداث آنها آغاز می شود.
ملک زاده گفت: این مرکز با توجه به اینکه در منطقه آزاد اقتصادی قرار می گیرد، محل خوبی برای رشد شرکت های دانش بنیان نوپا و دارای فکر و ایده جدید خواهد بود.
وی یادآور شد: راه اندازی مرکز رشد و استقرار شرکت های دانش بنیان داخلی در منطقه آزاد کیش به همکاری هر چه بیشتر فناوران داخلی با فناوران ایرانی خارج از کشور برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری در حوزه پزشکی از قبیل دارویی و تجهیزات کمک می کند.
ملک زاده گفت: یکی از اهداف ما در وزارت بهداشت گسترش شرکت های دانش بنیان به خصوص در مناطق آزاد است زیرا بسیاری از کشورها تمایل دارند که با شرکت های داخلی همکاری داشته باشند.