معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش:

مردم نگران نباشند٫ پیش بینی های لازم برای تامین ارزاق عمومی درکیش شده است

دکتر جیرفتی با اشاره به شرایط نامساعد جوی گفت : با آرام شدن دریا وپهلوگیری کشتی ها٫ میوه وتره بار تازه فردا در کیش توزیع می شود.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ دکتر جیرفتی گفت: کلیه ارزاق عمومی ومایحتاج خوراکی مورد نیاز شهروندان با پیش بینی ها وبرنامه ریزیهای انجام شده توسط مسئولان درتمام ایام سال درسردخانه های کیش موجود است.

وی تاکید کرد: با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان تمهیدات ویژه ای قبل از آغاز این ماه درزمینه تامین اقلام خوراکی اندیشه شده است وجای هیچ گونه نگرانی دراین خصوص نیست.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش درادامه گفت: نامساعد بودن شرایط جوی٫ وزش باد ومواج شدن دریا دراین فصل از سال درکیش باعث می شود دربرخی روزها پهلوگیری کشتی ها دربنادر کیش ممکن نباشد ناگزیر دراین ایام امکان ورود میوه وتره بار تازه نیزمهیا نیست اما چنانچه این شرایط ادامه یابد از مسیرهای هوایی این اقلام تامین می شود.

وی افزود: درحال حاضر حدود 100 سردخانه درکیش وجود دارد که 10 سردخانه ویژه نگهداری از میوه وتره بار است.

دکتر جیرفتی همچنین از ساخت بازار میوه وتره بار مدرن وبزرگ کیش توسط بخش خصوصی خبرداد وگفت: این بازار دارای انبارها وسردخانه های مختلف وپیشرفته برای نگهداری انواع میوه ها وسبزیجات درتمام فصول سال است وبا آغاز بکار بازار میوه وتره بار کلیه مایحتاج شهروندان براحتی تامین می شود.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش از مساعد شدن شرایط جوی و پهلوگیری کشتی ها تا فردا خبرداد و افزود: تا کید شده است توزیع کنندگان مقادیر بیشتری از میوه وتره بارموجود در سردخانه ها را برای تامین نیاز مردم توزیع کنند و تره بار تازه نیز فردا وارد کیش می شود.