شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در نظر دارد بهره برداری از کافی شاپ ( کافه کتاب ) به مساحت 25 متر مربع واقع در پارک طبیعت در قالب قرارداد اجاره به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد فراخوان به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

جزيره كيش- میدان خلیج فارس- بلوار ایران- مجتمع پارس- بلوک 3 – اداره بازرگانی شركت سرمایه گذاری و توسعه كيش- تلفن 20- 44425018-076