علت مرگ ومیر ماهیان اطراف جزیره کیش دردست بررسی است

با انجام نمونه برداری وآزمایش از ماهیان مرده علت مرگ ومیر ماهیان درسواحل جزیره کیش توسط کارشناسان درحال بررسی است.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش٫ پیرو اخبار منتشره در خصوص مرگ و میر تعداد نسبتا زیادی از ماهیان خلیج فارس در اطراف جزیره کیش٫ کارشناسان اداره محیط زیست جهت تعیین علل حادثه مذکور با همکاری ادارات دامپزشکی و شیلات کیش نسبت به جمع آوری تعدادی نمونه از ماهیان مذکور و ارسال به آزمایشگاه های سازمان دامپزشکی و مرکز تحقیقات اکولوژی خلیج فارس اقدام کردند که پس از دریافت نتیجه آزمایشات٫ متعاقبا اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

شایان ذکر است با توجه به فرضیه های متفاوت همچون آلودگی دریا به مواد نفتی٫ وجود پدیده کشنده قرمز و حتی افزایش ناگهانی درجه حرارت آب خصوصا در مناطق ساحلی٫ هرگونه اظهار نظر قطعی صرفا پس از دریافت نتیجه آزمایشات امکان پذیر خواهد بود.