در جلسه شورای سلامت کیش مطرح شد؛

طرح خوداظهاری پروژه‌های عمرانی در کیش

جلسه شورای سلامت کیش ۱۵ اسفند ۹۸ مبنی بر رعایت الزامات بهداشتی در ارتباط با ویروس کرونا توسط تمامی کارگاه‌های بخش خصوصی، نهادها و پروژه‌های متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، پیرو جلسه شورای سلامت کیش که در راستای دستور کار ستاد مقابلهبا کرونا مبنی بر رعایت الزامات بهداشتی و ضوابط Hse در ارتباط با ویروس کرونا توسط تمامی کارگاه‌های بخش خصوصی، نهادها وپروژه‌های متعلق به سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد، در سه بخش اقدامات پیشگیرانه، اصلاحی، اضطراری در دستور کار تمامی مدیران پروژه‌های بخش خصوصی و سازمانی در پوشش 37 پروژه درحال فعالیت قرار گرفت.

لذا مدیران‌ عامل شرکت‌های ساختمانی، مدیران پروژه یا سرپرستان کارگاه موظفند فرم خود اظهاری سلامت عوامل پروژه را روزانه تاساعت ۱۱ صبح به شماره ۰۹۳۳۶۰۹۵۱۲۸ اعلام ‌کنند.

بر همین اساس نظارت روزانه توسط کارگروه ویژه معاونت عمرانی سازمان و کارشناسان بهداشت محیط و حرفه‌ای محیط کار مرکزبهداشت از روز شنبه مورخ 98/13/17 انجام می‌پذیرد.

ضمنا هرگونه نظرات، پیشنهادات و اقدامات صورت گرفته در کارگاه‌ها بهصورت فایل به این شماره، در اختیار معاونت عمرانی وزیربنایی سازمان قرار می‌گیرد.