سرپرست معاونت اجرایی بیمارستان کیش معرفی شد

غلامرضا ابراهیمی به سمت سرپرست معاونت اجرایی بیمارستان کیش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، غلامرضا ابراهیمی با حکم دکتر نادعلی نژاد رییس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش به سمت معاونت اجرایی این بیمارستان منصوب شد.

غلامرضا ابراهیمی پیش از این مدیر برنامه و بودجه سازمان منطقه آزاد کیش بود.