سرپرست جديد مديريت حمل و نقل عمومي كيش منصوب شد

"عباسعلي نجاتي سليم" به عنوان سرپرست جديد مديريت حمل و نقل عمومي كيش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين‌ الملل سازمان منطقه آزاد كيش محمدرضا محمدي سرپرست شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش در حكم خود خطاب به " نجاتي" آورده است: با توجه به تجارب و سوابق جنابعالي، اميد است با استعانت از خداوند متعال در انجام امور جاري و محوله موفق و مؤيد باشيد.