دكتر مونسان با تاكيد بر تسريع در تكميل پروژه هاي ساحلي گفت:

روند توسعه كيش توقف ناپذيراست

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دربازديد از پروژه هاي دردست تكميل جاده سلامت وآب نماي كيش ضمن تاكيد برتسريع فعاليت ها، روند توسعه كيش را توقف ناپذير دانست.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان به همراه جمعي از معاونان، مديران ومسئولان اجرايي پروژه ها از روند احداث جاده سلامت وآب نما در زون شرقي ساحل كيش بازديد كردند.

دراين بازديد مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با تاكيد برتسريع درفعاليت ها به منظور آماده سازي بخش هاي مختلف براي ميزباني شايسته از گردشگران وشهروندان درايام نوروزگفت: روند توسعه جزيره كيش متوقف نمي شود وحتي درآينده نيز مديران بعدي اين روند را ادامه مي دهند.

وي افزود: بهره برداري از سواحل كيش درگذشته به صورت نقطه اي وامكانات تفريحي وگردشگري تنها دربعضي مناطق ساحل متمركز شده بود به همين منظور با ايجاد جاده سلامت درنوارساحلي شرقي جزيره وبا ايجاد جاذبه هاي متنوع واستراحتگاه براي خانواده ها دراين مسير، ساكنان وگردشگران از زيباييهاي بخش هاي مختلف بهره مند مي شوند.

دكتر مونسان با اشاره به وجود 41 كيلومتر فضاي مفيد وقابل استفاده درسواحل كيش گفت : روند ساخت مسيرهاي زيبا درسواحل شرقي  وغربي كيش درحال اجراست وتمامي دست اندركاران اين پروژه ها درتلاش هستند درنوروز امسال اين جاده هاي ساحلي مسيرتردد ساكنان وگردشگران در كرانه زيباي خليج فارس باشد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش درپايان افزود: توسعه نوار ساحلي غربي از كلبه هور آغاز شده وتا منطقه سفين ادامه مي يابد تا بوميان ساكن اين منطقه از مزيت هاي اين مسير وپارك هاي ساحلي برخوردارشوند.