به گزارش روابط عمومی و امو بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، روسای سیزده کمیته تخصصی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی کشور با حضور رییس فدراسیون احکام خود را دریافت کردند که در این بین حسین نبوی رئیس هیات اتومبیلرانی کیش به عنوان رییس کمیته رالی کشور انتخاب شد.

ناظمي رئیس فدراسیون فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی ضمن آرزوی موفقیت برای روسای کمیته های تخصصی گفت : سال ۱۴۰۰ در تمام رشته های زیر مجموعه اتومبیلرانی  دوره های آموزشی و مسابقات قهرمان کشوری به صورت مستمر گفتنی است در نخستین  جلسه هم اندیشی روسای کمیته های تخصصی فدراسیون برنامه های تقویم‌ ورزشی سال ۱۴۰۰ و راهکارهای اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت.