دیدار سفیر اسپانیا با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با هدف توسعه روابط اقتصادی و گردشگری

سفیرپادشاهی اسپانیا درسفر به جزیره کیش با هدف توسعه روابط اقتصادی وگردشگری با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش دیدار وگفت وگو کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف توسعه تعاملات اقتصادی وگردشگری، دکتر انصاری لاری و سفیر اسپانیا در جزیره کیش با یکدیگر دیدار کردند.

دراین دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص ایجاد زمینه های مشترک برای تبادل گردشگرو بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی وگردشگری با سفیر اسپانیا گفت وگو کرد .

ایجاد خط پروازی مستقیم بین جزیره کیش و اسپانیا از دیگر موارد مطرح شده دردیدار دکتر انصاری لاری با ادواردو لوپزبوسکتس بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با تشریح ظرفیت های جزیره کیش درخصوص تردد گردشگران خارجی بدون ویزا، معافیت های مالیاتی وگمرکی و تسهیلات قانونی برای سرمایه گذاران خارجی ، از آمادگی برای تعامل نزدیک درحوزه های گردشگری واقتصادی خبرداد .

دکتر انصاری لاری دراین نشست با اشاره به سابقه درخشان کشور اسپانیا درصنعت توریستم، برلزوم بهره گیری از تجارب موفق این کشوربا تعامل بیشتر دوطرف درزمینه های آموزشی تاکید کرد.

سفیراسپانیا نیز درخصوص حضور دائمی فعالان بخش خصوصی کیش درنمایشگاه فیتور اسپانیا و حضورفعالان گردشگری اسپانیا در نمایشگاههای جزیره کیش ابراز علاقمندی کرد.

ادواردو لوپز بوسکتس همچنین دراین نشست، آمادگی بخش خصوصی این کشور را برای ایجاد هتل های زنجیره ای درجزیره کیش اعلام کرد.

گفتنی است سفیر پادشاهی اسپانیا درادامه سفر دو روزه خود به جزیره کیش با معاونان گردشگری واقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش نیز دیدار وگفت وگو کرد.

یادآور می شود سفیراسپانیا ازتعدادی از کارخانه های صنعتی ، چند طرح وپروژه گردشگری، خانه بومیان، اسکله 35 هزار تنی و ترمینال درحال احداث فرودگاه کیش بازدید کرد.