دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری برگزار شد

دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه کارکنان شرکت عمران ، آب و خدمات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش ، این دوره با هماهنگی و همکاری واحد آموزش طی روزهای 20 و21 تیر با حضور دکتر آسمند استاد دانشگاه و مدرس مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایراندر مرکز اسناد و پژوهش های سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد .

دکتر آسمند در این دوره آموزشی با بیان اینکه مکاتبات اداری یکی از مهمترین ابزارها برای دستیابی به اهداف سازمانی می باشد ، گفت: زبان رسمی هر سازمان که در مکاتبات اداری آن مشهود است، بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان است.

مدرس مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران افزود: در تشکیلات اداری انواع مکاتبات از قبیل نامه، بخشنامه، گزارش، فرمنامه و صورتجلسه به خاطر دقت و ماندگاری به عنوان رسمی‎ترین، قانونیترین و معتبرترین شکل ارتباط مورد استفاده است و نامه و گزارش به عنوان بهترین ابزار مکاتبات به شمار می رود.

وی یاد آور شد:دقت و سرعت در نگارش به همراه رعایت اصول اداری آن در این زمینه می تواند به عنوان یکی از زمینه های اصلی موفقیت ارتباطی و سازمانی باشد. از این رو، دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری، با اهداف و سرفصل های ذیل در راستای بهبود رویه ارتباطی و اداری دستگاه های اجرایی ارائه می شود.

در این دوره آموزشی دکتر آسمند با سر فصل های اداره و گردش امور اداری،نوشته های اداری و اهمیت آن ها،نامه اداری،آفرینش واژه،کاربرد و آسیب شناسی آن،فرم نامه های اداری،گزارش و آیین نوشتن آن ها،درست نویسی و آیین آن،صورت جلسه،بخش نامه و آیین نامه،زیبایی و آراستگی نوشته های اداری،اسناد و نوشته های حقوقیواتوماسیون اداریمطالبی ارائه داد.