دكتر مونسان دربازديد از گذر هنرمندان وجشن خانواده؛

بهره گيري از ظرفيت هنرمندان درنوار سياحتي كيش، رونق روحيه نشاط وتوسعه گردشگري را درپي دارد

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش با اشاره به نمايش هنر هنرمندان درخيابانهاي شهر گفت : بهره گيري از ظرفيت هنرمندان درنوار سياحتي كيش، رونق روحيه نشاط وتوسعه گردشگري را درپي دارد.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، دكتر مونسان دربازديد از جشن خانواده وگذرهنرمندان، انجام فعاليت هاي هنري وارائه اين فعاليت ها وآثار هنري را يكي از راههاي افزايش روحيه شادابي ونشاط دربين ساكنان وگردشگران عنوان كرد وافزود: بهره گيري از حضور هنرمندان موفق وعرضه آثار باكيفيت هنري يكي از اقدامات موثر درجذب گردشگري به خصوص گردشگري خارجي است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش دراين بازديد ضمن صحبت با هنرمندان وآشنايي با نحوه كار و شنيدن پيشنهادهايشان درزمينه تسهيل شرايط براي فعاليت آنان براي خلق آثار هنري گفت: درحوزه گسترش فعاليت هاي هنري معاونت فرهنگي واجتماعي وامورزنان سازمان منطقه آزاد كيش تلاش هاي خوبي انجام داده اند اما با توجه به پتانسيل هاي موجود درجزيره كيش توسعه فعاليت هاي هنري نيازمند توجه بيشتري است.

وي افزود: شناسايي جامعه هنرمندان ، صدور كارت براي آنان و برپايي پاتوق هاي هنري از جمله فعاليت هاي خوبي انجام شده است وتوسعه وارتقاء هنر ومضامين هنري درجزيره كيش روند خوبي را طي كرده است .

دكتر مونسان با اشاره به شرايط مناسب آب وهوا درنيمه دوم سال درجزيره كيش، ارائه ونمايش هنر درنوارسياحتي جزيره به صورت گذرهنرمندان رايكي از بهترين برنامه ريزيها دربهره گيري از ظرفيت هاي كيش برشمرد وگفت: ايجاد فضاي شاد شهري براي شهروندان وگردشگران اولين نتيجه اين فعاليت هاست كه به عنوان يك كار متفاوت درحوزه گردشگري خود به انگيزه اي براي حضور گردشگران خارجي درجزيره كيش تبديل مي شود.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش نقش سازمان را درحمايت از هنرمندان دربخش سياستگذاري وطراحي دانست وافزود: با هدف استفاده كارآمد از ظرفيت وخلاقيت هنرمندان، اجراي كارها بايد برعهده بخش خصوصي وهنرمندان باشد.

برگزاري فستيوال هاي هنري ، جشنواره مجسمه هاي شني ، تداوم دربرگزاري گذر هنرمندان به صورت هفتگي هر پنجشنبه وافزايش كمي وكيفي هنرمندان وآثارشان از تاكيدات دكتر مونسان دراين بازديد بود.

گفتني است درگذر هنرمندان كيش با حضور خالقان آثار انواع نقاشي ، طراحي ، خوشنويسي ، سوزن دوزي، بافتني، فرش وگليم بافي، مجسمه سازي، زيور آلات و معرق به معرض نمايش گذاشته شد.

همچنين اجراي تئاتر خياباني، موسيقي و آواز و عرضه غذاهاي سنتي ايراني و غذاهاي ويژه بوميان كيش درغرفه بوميان با لباس محلي از ديگر بخش هاي اين مراسم بود.