دعوت نو جوانان کماندار جزیره کیش به اردوی انتخابی تیم ملی

3 ورزشکار نو جوان کیش به اردوی تیم ملی تیر اندازی با کمان کشور دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش اردوی اتتخابی تیر اندازی با کمان نو جوانان و جوانان کشور  14 مهر  در  سایت تیر اندازی با کمان ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.

سوگند رحمانی، فاطمه اسادات میر شفیعی و کیان مرادی سه تیر انداز کیش امروز 13 مهر برای حضور در این اردو عازم تهران می شوند .

شایان ذکر است اردوی انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان کشور 16 مهر به پایان می رسد.