دستور صريح مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش براي بررسي مشكلات پرواز ٧٠٨٠ كيش اير

دكتر انصاري لاري، سرپرست مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان منطقه آزاد كيش را مامور بررسي تاخير و تغيير مسير پرواز ٧٠٨٠ كيش اير كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، پرواز شماره ٧٠٨٠ هواپيمايي كيش كه قرار بود از كيش به مقصد تهران پرواز كند پس از تاخير يك ساعت، فرودگاه جزيره كيش را به مقصد تهران ترك كرد اما به دليل مشكلات فني حدود ساعت سه با مداد در فرودگاه شيراز به زمين نشست و پس از يك ساعت توقف در فرودگاه شيراز و سوخت گیری مجدد به سمت تهران پرواز كرد.

در پي بروز اين اتفاق با دستور مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش محمد صلاح سرپرست مديريت ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان منطقه آزاد كيش مامور رسيدگي به وضعيت پرواز ٧٠٨٠ كيش اير شد تا ضمن بررسي علل اين موضوع، از تكرار اين اتفاقات جلوگيري شود.

ارتقا كمي و كيفي خدمات دهي  و جلب رضايتمندي مسافران از تاكيدات دكتر انصاري لاري است كه در دستور كار شركت هواپيمايي كيش قرار گرفته است.

گفتني است شركت هواپيمايي كيش متعلق به سازمان منطقه آزاد كيش است و خدمات دهي مطلوب به گردشگران در مسير پروازي كيش مهمترين ماموريت اين شركت است.