جريمه ۷۰ میلیون توماني قطع درختان در کیش

رئیس اداره محیط زیست منطقه آزاد کیش از تعيين جريمه ٧٠ ميليوني براي قطع برخی درختان حوالی مرجان خبر داد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مريم محمدی رييس اداره محيط زيست اين سازمان با اشاره به اجراي دقيق مفاد شیوه نامه اخذ جرائم زیست محیطی در خصوص قطع برخي درختان حوالي بازار مرجان گفت: براي اين تخلف زيست محيطي ۷۰ میلیون تومان جریمه تعيين شد.

وي با اشاره به اینکه درختان قطع شده از گونه اکالیپتوس، سمر و چریش بودند، افزود: با توجه به اینکه درختان اکالیپتوس و سمر که از گونه درختان مهاجم و نامناسب در جزیره هستند با درختان بومی جایگزین می‌شوند.

محمدی با اشاره به اينكه درختان قطع شده در این منطقه با مجوز ساخت و ساز قطع شده بوده، گفت: برهمین اساس مسئول مستقیم قطع درختان مکلف شد ۲۰۰ درخت بومی به اداره محیط زیست کیش تحویل دهد.

وی افزود: این واحد مکلف به پرداخت ۷۰ میلیون تومان به خاطر قطع درختان براساس شیوه نامه اخذ جرائم زیست محیطی شد که این مبلغ در حوزه بهسازی فضای سبز هزینه خواهد شد.

رئیس اداره محیط زیست کیش گفت: ۹۰ میلیون تومان هم برای ضمانت نگهداری درختان در زمان جابجایی گرفته شده است و در صورت بروز مشکل برای درختان براساس قوانین جریمه آن کسر خواهد شد.