توان و تجربه‌ی انجمن سازندگان جزیره؛ همراه و همکار سازمان منطقه آزاد کیش برای خدمت به کیشوندان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درنشست نوروزی با انجمن سازندگان جزیره از تشکیل کارگروه تخصصی برای اصلاح فرایندها استقبال کرد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، رحیم سرهنگی در نشست نوروزی با اعضای مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش در خصوص رفع موانع و تقویت بنیادهای نهادهای رابط بین سازمان منطقه آزاد کیش و جامعه تخصصی جزیره با حاضران درنشست گفت وگو کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: باتوجه به موضوعات وچالش هایی که سرمایه گذاران وسازندگان جزیره کیش با آن مواجه هستند ضرورت دارد دستورالعملها و شیوه نامه های مرتبط با این فعالیت ها بازبینی و به روز رسانی شوند .

وی افزود: در جهت بهبود این فرآیندها سامانه ای طراحی شده است تا ضمن تسریع ، باعث تسهیل وشفاف سازی امور شود اما با توجه به پیشنهاد این مجمع مبنی برتشکیل کارگروهی از پیشکسوتان وسازندگان کیش به همراه مسئولان وکارشناسان حوزه های مرتبط که اقدامی موثر درجهت اصلاح شیوه نامه ها ودستورالعمل های فعلی است می توانیم در مواردی که فرآیندها قابلیت تغییر ندارند توسط این کارگروه تخصصی در مراجع بالاتر هم موضوع را پیگیری وبه نتیجه برسانیم. 

رحیم سرهنگی با بیان اینکه در حوزه بازرگانی نیز مقررشده کارگروهی تخصصی از سرمایه گذاران باتجربه در خصوص تسهیل وتسریع امور و اصلاح فرآیندها فعالیت کنند تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد کیش از تعامل بیشتر با سرمایه گذاران ، سازندگان وفعالان اقتصادی وگردشگری درجهت بهبود شرایط کسب وکار و توسعه پایدار اقتصادی وگردشگری جزیره کیش استقبال می کند.

گفتنی است دراین نشست اعضای مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش نیز ضمن استقبال از همکاری خوب مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش برای رفع موانع ومشکلات سازندگان جزیره، درخصوص تشکیل این کارگروه و فعالیت آن دریک بازه زمانی کوتاه با هدف بهبود فرآیندها و اصلاح قوانین آمادگی خود را اعلام کردند.