در جلسه کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد مطرح شد؛

تقدیر اعضاي مجمع عمومي از عملكرد خوب و شفاف سازمان منطقه آزاد کيش در سال 94

اعضاي مجمع عمومي کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد از عملكرد خوب و شفاف سازمان منطقه آزاد کيش در سال 94 تقدير و تشكر كردند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مجمع عمومي عادي ساليانه در دومین سال پیاپی از ابتداي تاسيس منطقه آزاد كيش در موعد مقرر قانونی ( پایان تیرماه ) ٣٠ تير با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان حسابرسی برگزار شد كه اين امر مرهون برنامه ريزي دقيق شورايعالي مناطق آزاد و دقت عمل مدير عامل و رییس هيئت مديره سازمان منطقه آزاد كيش در آماده سازي به موقع گزارش عملكرد و مالي سازمان بود. 
 در اين مجمع گزارش صورتهاي مالي تلفیقی حسابرسي شده در سال 1394 توسط حسابرس سازمان منطقه آزاد كيش ارائه شد و مورد تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت. 
 همچنين گزارش عملكرد هيئت مديره در سه سال گذشته و برنامه هاي آتي سازمان منطقه آزاد كيش توسط دكتر مونسان قرائت شد كه مورد تقدير و تشكر اعضاي مجمع قرار گرفت. 

شاخصه های ارائه شده در زمینه های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری مانند رعايت بودجه در كاهش هزينه هاي جاري و تامين و نگهداري، كاهش انحراف بودجه، افزايش عملکرد در بخش توسعه و اجرای پروژه های عمراني، افزايش در آمدهاي پايدار، ساماندهی به وضعیت پروژه های متوقف شده و تسریع دراتمام آنها٫ رعایت برنامه زمانبندی پروژه های عمرانی٫ شفاف سازي در واگذاري هاي زمين و قراردادها، اصلاح دستورالعمل ها و آيين نامه هاي سازمان در حوزه هاي شهرسازي و رشد قابل توجه زیرساخت ها و سرانه ها در حوزه های مختلف در گزارش مالي و عملكرد سال 94 سازمان منطقه آزاد كيش مطرح شد كه بسيار مورد توجه و تقدير اعضاي مجمع قرار گرفت. 
 سلامت و شفافيت گزارش صورت های مالی و روند بهبود گزارش سازمان منطقه آزاد كيش که در ده سال اخیر بی سابقه بوده از جمله مواردي بود كه اعضاي مجمع از آن تقدیر کردند.