تعیین نرخ پذیره شهرسازی در کیش منطبق با ضوابط واگذاری اراضی مصوب هیات وزیران

نرخ پذیره شهرسازی در کیش 3 تا 7 درصد نرخ مصوب زمین بر اساس کاربری های مختلف محاسبه می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد  کیش،  عبدالنبی شرفی مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش با بیان این که نرخ پذیره های شهرسازی در کیش تابع قیمت زمین و حدود 3 تا 7 درصد نرخ مصوب زمین بر اساس کاربری های مختلف است اظهار داشت : نرخ اراضی با کاربری های مختلف طبق دستورالعمل واگذاری اراضی مصوب هیات وزیران توسط کمیته نرخ گذاری زمین سازمان منطقه آزاد کیش  و کلیه مناطق آزاد کشور بر اساس کارشناسی و با توجه به روند تغییر قیمت ها در بازار آزاد تعیین می شود.

وی افزود : البته پس از افزایش نسبت به سال قبل کماکان نرخ های مصوب سازمان منطقه آزاد کیش برای کاربری های مختلف پایین تر از نرخ بازار آزاد می باشد.

شرفی تصریح کرد:  با تصویب کمیته های مذکور نرخ پذیره ها و همچنین جرایم دیرکرد ساخت با 20 درصد تخفیف و بر حسب 80 درصد از درصدهای فوق محاسبه می شود.

به گفته وی در صورتیکه سرمایه گذاران راغب به خرید تراکم اضافه مازاد بر تراکم پایه تعیین شده در طرح جامع باشند، درصدی از قیمت مصوب زمین به عنوان پذیره خرید تراکم محاسبه و جهت احداث زیر ساخت های مورد نیاز آن تراکم دریافت می شود.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش گفت: جرایم دیر کرد ساخت  نیز در صورت تاخیر سرمایه گذار در اتمام پروژه برای هر سال معادل 12 درصد نرخ زمین و به تناسب باقیمانده از درصد پیشرفت فیزیکی پروژه محاسبه و دریافت می شود.

لازم به ذکر است در مجموع نرخ پذیره های شهر سازی جهت صدور مجوز ساخت و ساز در اراضی مسکونی در صورتیکه سرمایه گذاران راغب به ساخت و ساز با تراکم پایه طرح چامع باشند و سرانه های مورد نیاز را تامین نمایند در حدود یک درصد از مجموع  قیمت روز زمین و هزینه ساخت و ساز است.