تعیین تکلیف لنج ها وشناورهای توقیفی در اسکله کیش

مالکان لنج ها وشناورهای توقیفی در جزیره کیش تا 6 بهمن امسال فرصت دارند تا نسبت به ترخیص مورد توقیفی خود اقدام کنند.

 گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دادگستری هرمزگان، فرماندهی انتظامی ویژه کیش و سازمان منطقه آزاد کیش در اطلاعیه مشترکی اعلام کردند: به اطلاع مالکان لنج ها و شناورهای توقیفی در اسکله های کیش می رساند؛ جهت تعیین تکلیف اموال مذکور در اسکله کیش تا پایان وقت اداری ۶ بهمن سال جاری فرصت دارند تا اقدامات قانونی را لازم جهت ترخیص بعمل آورند.

بر اساس این اطلاعیه پس اتمام این فرصت، لنج ها وشناورهای توقیفی جزو اموال رسوبی تلقی شده و وفق مقررات اقدام قضایی نسبت به ضبط و واگذاری آنها بعمل خواهد آمد.