تشکیل میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی

به منظور رسیدگی به بروز آسیب های ناشی از وقوع زلزله به برخی بناها میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی تشکیل شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به وقوع زمین لرزه های اخیر و تماس‌ها و مراجعات برخی از کیشوندان به واحدهای مختلف عمرانی و فنی سازمان منطقه آزاد کیش و اعلام بروز برخی از آسیب دیدگی ها به ابنیه در حال بهره‌برداری خود، بدین منظور میز خدمت جهت رسیدگی فوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی تشکیل گردیده است.

لذا به منظور امکان پیگیری ضابطه مند و فنی موضوع، متقاضیان می توانند با مراجعه به حوزه معاونت شهرسازی شرکت عمران، آب و خدمات کیش و اعلام مشکلات حاصله ضمن دریافت فرم های مربوط به تایید استحکام بنا، از خدمات مهندسین ذیصلاح دارای پرونده اشتغال به کار در بخش طراحی سازه یا مهندسین مشاور حقوقی مورد تایید در لیست معاونت شهرسازی بهره گیری نمایند