معاون عمراني سازمان منطقه آزاد كيش خبرداد؛

تامين روشنايي 15 كيلومتر از رينگ 75 متري كيش با چراغ هاي خورشيدي تاپايان امسال

رامين افشاري گفت: چراغ هاي خورشيدي تاپايان امسال 15 كيلومتراز رينگ 75 متري كيش را روشن مي كنند.

به گزارش روابط عمومي واموربين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، رامين افشاري معاون عمراني سازمان گفت : با توجه به نبود شبكه كابلي و هزينه هاي بالاي برق رساني، با برنامه ريزيهاي انجام شده 18 كيلومتر از مسير24 كيلومتري رينگ 75 متري كيش توسط چراغ هاي  خورشيدي (سولار) روشن مي شود.

وي افزود: دراين پروژه با توجه به تاكيددكتر مونسان دربكارگيري المانها با رويكرد گردشگري دركيش، با كمك مشاوران پروژه وطراحان صنعتي دانشگاه صنعتي شريف، براساس نيازهاي وجاذبه هاي جزيره پايه هاي روشنايي طراحي شد وپس از طي مراحل آزمايش وبررسي ميزان بازدهي وكارآيي درحال نصب درفواصل جانمايي شده است.

افشاري گفت : اين پروژه از نظر ابعاد دركشور بي نظير ودرجهان كم نظيراست وتا پايان سال پايه هاي روشنايي خورشيدي حدود 15 كيلومتر از رينگ 75 متري جزيره كيش نصب خواهد شد.

وي زمان تكميل كل پروژه را پايان 6 ماهه اول سال 94 عنوان كرد.

گفتني است درهريك از اين پايه ها 4 تا 5 مترمربع پنل هاي خورشيدي برروي پايه 10 متري به گونه اي نصب وطراحي شده كه علاوه برتامين نياز روشنايي مسير، ازنظر ظاهري نيز برزيبايي فضاي شهري بيافزايد.