حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی؛

بیست ودوم بهمن نشانگر اتحاد مردم ایران در برابر دشمنان است

حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی مراسم 22 بهمن را ابزاری برای فرصتی برای نشان دادن حضورواتحاد مردم در برابر دشمنان خواند و گفت: ما به میدان می آییم تا به دشمنان بفهمانیم که همچنان پایداریم.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی در ابتدای نماز جمعه، راهپیمایی مردم کیش در یوم الله 22 بهمن را پاسخی به تهدیدات دشمن خواند و گفت: هر انقلابی استمرار و بقاء خود را از حرکت های شبه انفجاری نظیر راهپیمایی 22 بهمن دریافت می کند زیرا اگر چنین اقداماتی نباشد بنیه انقلاب رو به ضعف می نهد . چنین اقداماتی بیانگر ابراز وجود مردم ایران در برابر دشمنان است لذا ما به میدان می آییم تا به دشمنان بفهمانیم که همچنان با آرمانهای انقلابمان پایداریم.

وی ادامه داد: انقلاب همواره به معنای تحول ذاتی و درونی است لذا تنها انقلابی که ریشه های فرهنگی داشته باشد می تواند به عنوان انقلاب اسلامی شناخته شود زیرا به گفته خداوند هیچ وقت زندگی مردمی به حول و قوه الهی تغییر نخواهد کرد تا وقتی که آن مردم خود تغییر کنند لذا این تغییر از درون مردم آغاز شده است.

حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی حضور مردم را از جمله ارکان مهم یک انقلاب خواند و گفت: مردم به عنوان یکی از مهمترین عناصری هستند که یک انقلاب آن هم از نوع اسلامی می تواند بر مبنای آن تشکیل شود به همین خاطر است که صدام در آن زمان نتوانست حریف جوانان ما شود و برای آنان حضور جوانان شجاع و شهادت طلب ما عجیب بود.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ برای بشر زندگی کردن بیش از زنده ماندن اهمیت داشته است زیرا ما صرفا نیامده ایم که مانند حیوانات و نباتات زندگی کنیم بلکه آمده ایم که یک خط سیر را از روی زمین تا جایی که جز خدا نبینیم ادامه دهیم لذا انقلاب ما نیز در راستای زندگی کردن بود نه زنده ماندن.

حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی امامت و پیشوایی را از دیگر گزینه های انقلاب اسلامی خواند و بیان کرد: امامت و پیشوایی عنصری است که خداوند بنابر لیاقت هر مردم به آنان اعطاء می کند این در حالی است که ما در کشورمان بهترین شکل این امامت را از ابتدا تا کنون به شکل انبیای الهی داشته ایم لذا باید قدر این نعمت را بدانیم.

وی رکن سوم هر انقلاب اسلامی را تفاهم خواند و تصریح کرد: در چنین انقلابی مردم اهمیت فوق العاده ای دارند لذا حضور مردم در عرصه های انقلابی باعث ارعاب دشمن می شود به همین خاطر نقش مردم بسیار مهم است.

شایان ذکر است که راهپیمایی یوم الله 22 بهمن در کیش با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران بخش های مختلف جزیره واستقبال پرشور مردمی از مقابل پردیس بین الملل دانشگاه تهران تا مصلی برگزار شد.