بهبود زمان اجرا، ارتقاء کیفیت و تامین انتظارات کارفرما دستاوردهای مدیریت پروژه است

دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد های PM BOK و PRINCE 2 در شرکت عمران، آب و خدمات سازمان منطقه آزاد کیش در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دکتر سیامک حاجی یخچالی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدرس این دوره، با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره به کار گیری مفاهیم مدیریت پروژه در سازمان است، افزود: افرادی که در این دوره شرکت می کنند، با اصول، فرآیند ها و مفاهیم مدیریت پروژه آشنا می شوند و تلاش می کنند تا این مباحث را در سازمان خود پیاده سازی کنند.

وی در خصوص استاندار های مورد مطالعه در این دوره گفت: PM BOK استاندارد مدیریت پروژه ای است که در مؤسسه PMI آمریکا تدوین شده و  PRINCE 2  نیز متدولوژی پروژه مدیریت است که در مؤسسه OGC انگلستان تدوین شده است. در این دوره سعی می شود بر اساس این استاندارد ابزار و تکنیک و متدولوژی اجرای پروژه داشته باشیم که برای کلیه پروژه ها کاربرد دارد.

معرفی جایگاه پروژه در سازمان، تفاوت پروژه با سایر فعالیت ها، مدیریت یکپارچه، سطوح مختلف مدیریت پروژه، فرآیند و گزارش مستندات، اصول بهینه سازی دانش، مدیریت مرحله به مرحله راهبردی و مدیریت موارد خاص، مفاهیم، برنامه ریزی، کیفیت، ریسک، رخداد، ارتباطات و پیشرفت تدارکات سر فصل های این کارگاه آموزشی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران خاطر نشان ساخت: بکار گیری مبانی و اصول مدیریت پروژه در تمام دنیا اثبات شده و نمونه های موفق آن گویای این واقعیت است. مدیریت پروژه  باعث بهبود زمان اجرای پروژه ها، ارتقاء کیفیت و خواسته ها و انتظارات تیم پروژه می شود.

وی با اشاره به اینکه گذراندن این دوره به معنای استقرار کامل نظام مدیرت پروژه نیست، گفت: مدیریت پروژه مستلزم زمان است.

وی در پایان گفت: این دوره بر اساس فصول کتاب رهنمود پروژه النا تدریس می شود. در این کتاب متدولوژی و مجموعه ای از ابزارها و تکنیک های مدیریت پروژه، متناسب با فضای کسب و کار پروژه ها در ایران طراحی شده است.

شایان ذکر است، دوره مدیریت پروژه طی روزهای 29 و 30 آذر و 5 و 6 دی برای جمعی از مدیران، مهندسان و مسئولان  بخش های فنی، مهندسی و عمرانی شرکت عمران، آب و خدمات کیش برگزار می شود.