برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری  و توسعه کیش مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 با حضور محمدرضا سعیدی معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان رییس مجمع، مدیران سازمان، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و نمایندگان سازمان حسابرسی، عصر چهارشنبه 20 تیر در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد.

در ابتدای این نشست نماینده سازمان حسابرسی، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را ارائه کرد و پس از توضیحات مدیرعامل و معاونان شرکت، گزارش عملکرد شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در سالی مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مورد بررسی و صورت های مالی حسابرسی شده مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

در پایان این نشست رییس مجمع ضمن ارزیابی مثبت اقدامات انجام شده در خصوص ورود شرکت در بازارهای جدید سرمایه پیشنهاداتی ارائه کرد.