برگزاری اولین کارگروه دائمی مالیاتی فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد

اولین نشست تخصصی کارگروه دائمی مالیاتی فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد با حضور مدیر نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی، نمایندگان مستقل سازمان های مناطق آزاد، نمایندگان فعالان اقتصادی مناطق و صاحنظران مالیاتی به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

به گزارش فرینا، در این کارگروه که به تاکید مشاور رییس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، بر لزوم هماهنگی، پیگیری و رفع موانع و مشکلات فعالین اقتصادی مستقر در مناطق آزاد در خصوص بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند سوم ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید شد.
همچنین بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات خاص مالیاتی مناطق آزاد و نحوی اجرای آنها، دریافت نقطه نظرات و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و حل آنها در تعامل با سازمان امور مالیاتی، تدوین و پیشنهاد دستور العمل جدید مالیاتی جهت ابلاغ و اجرا در مناطق آزاد، پیگیری تصویب آیین نامه موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در مجلس شورای اسلامی و سایر موارد مرتبط از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.