برگزاری اولین نشست ستاد بحران کیش با هدف تدوین طرح جامع مدیریت بحران

اولین نشست ستاد بحران کیش با هدف تدوین طرح جامع مدیریت بحران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در نشستی که با حضور اعضای ستاد بحران کیش برگزار شد معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به تدوین و ابلاغ شیوه نامه مدیریت بحران کیش در سال 94 گفت: در راستای انجام طرح و برنامه بهبود ساختار موجود مدیریت بحران سوانح طبیعی و ارزیابی ساختار موجود مدیریت بحران، فرایندها و نحوه عملکرد آن در گذشته، بررسی و تدوین مهمترین نقاط ضعف سیستم موجود و ساختار ارتباطی آنها با هم و سرزمین اصلی و نهادهای مرتبط مدیریت بحران کشور با همکاری یکی از موسسات فعال در این زمینه طرح جامع مدیریت بحران در دست تهیه است.

مهندس افشاری افزود: تا کنون اقدامات انجام شده در جزیره کیش در خصوص مواجهه با طوفان و بحران ها بوده است در حالیکه باید در زمینه مدیریت بحران و مدیریت ریسک آمادگی لازم را داشته باشیم.

وی این امر را نیازمند برنامه ریزی هدفمند و همکاری همه بخش های مرتبط دانست.

پروفسور آشتیانی به عنوان فعال بخش خصوصی در زمینه مدیریت ریسک که طرف قرار داد سازمان منطقه آزاد کیش در خصوص ایجاد طرح جامع مدیریت بحران است در این نشست بررسی وضع موجود را گام اول در تدوین این طرح جامع دانست.

وی گفت: کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت بحران در گزارشهایی که از نهادها و ارگانهای عضو ستاد بحران تهیه می کنند به سنجش وضعیت کنونی جزیره کیش از نظر زیر ساخت ها، آمارها، بحران های طبیعی و موضوعات مرتبط می پردازند تا در نهایت با جمع آوری اطلاعات کامل وارد فازهای بعدی تدوین طرح جامع شوند.

پروفسور آشتیانی تاکید کرد: نیاز امروز جزیره کیش، پیاده سازی مدیریت ریسک است که یکی از ثمراتش مدیریت موثر بحران است.

وی فراهم بودن برخی زیر ساخت ها را لازمه اجرای مدیریت ریسک دانست و افزود: بیشتر اقداماتی که درکشور ما در مواجهه با بحرانها انجام می شود پاسخگویی به سوانح و بحران ها است در حالیکه قبل از وقوع بحران باید پیش بینی تمهیدات لازم را داشته باشیم.

پروفسور آشتیانی رسیدن به توسعه پایدار را منوط به عملکرد خوب نظام مدیریتی و ایمن سازی عنوان کرد و افزود: بهره گیری از یک مدل استاندارد بین المللی که برگرفته از تجربیات موفق جزایر جهان و قابل قبول در سطح استانداردهای جهانی باشد از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای تدوین طرح جامع مدیریت بحران جزیره کیش است.

در این نشست اعضای ستاد بحران به منظور آشنایی با تیم کارشناسی هریک گزارشی از وضعیت موجود خود و اقداماتی که انجام داده اند ارائه کردند.