برگزاري كارگاه مقابله با مسموميت در بيمارستان كيش

كارگاه فوق تخصصي باز آموزي راهكار هاي مواجهه با مسموميت در بيمارستان كيش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، در اين كارگاه سه روزه كه در روزهای 9، 11 و 12 فروردين در دو نوبت صبح و عصر برگزار مي شود دكتر بهروز هاشمي، فلوشيپ سم شناشي باليني و مسموميت ها  مدرس این کارگاه آموزشی است که براي پرسنل و كادر درماني بيمارستان كيش برگزار می شود.

انواع مسموميت شامل مسموميت با الكل و مواد مخدر و جديدترين راهكارها و پروتكل ها در خصوص مراقبت هاي لازم از بيمارانی که دچار مسموميت شده اند در بخش های احيا، نگهداري و بهبود وضعيت اين بيماران محور برگزاری این کارگاه آموزشی است.

گفتنی است در بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش در ایام نوروز پزشك فوق تخصص سم شناسي باليني و مسموميت ها به منظور آمادگي مقابله با مشكلات و عوارض ناشي از مسموميت به صورت شبانه روزی حضور دارد و خدمات ارائه می کند.